Pizzas

Margherita Pizza

1. Margherita

Cheese
Add pizza to basket
Farmhouse Pizza

2. Farmhouse

Mushroom, Ham
Add pizza to basket
Hawaiian Pizza

3. Hawaiian

Ham, Pineapple
Add pizza to basket
Italian Taste Pizza

4. Italian Taste

Italian Sausage, Fresh Tomatoes, Mushroom, Bacon
Add pizza to basket
Pepperoni Plus Pizza

5. Pepperoni Plus

Mushroom, Onion, Pepperoni, Green Peppers
Add pizza to basket
Beefeater Pizza

6. Beefeater

Fresh Tomatoes, Onion, Mushroom, Beef
Add pizza to basket
Four Seasons Pizza

7. Four Seasons

Mushroom, Pepperoni, Black Olives, Green Peppers
Add pizza to basket
Mega - Veggie Pizza

8. Mega - Veggie

Mushroom, Onion, Sweetcorn, Green Peppers, Fresh Tomatoes
Add pizza to basket
Hot Vegetarian Pizza

9. Hot Vegetarian

Onion, Green Chilli, Sweetcorn, Fresh Tomatoes, Green Peppers
Add pizza to basket
Garlic Spicy Pizza

10. Garlic Spicy

Mushroom, Green Peppers, Fresh Garlic, Fresh Tomatoes, Jalapeno Peppers
Add pizza to basket
Sweet & Hot Vegetarian Pizza

11. Sweet & Hot Vegetarian

Onion, Sweetcorn, Pineapple, Fresh Tomatoes, Jalapeno Peppers
Add pizza to basket
Seafood Pizza

12. Seafood

Tuna, Anchovies, Prawns, Fresh Tomatoes, Black Olives
Add pizza to basket
BBQ Chicken Pizza

13. BBQ Chicken

BBQ Chicken, Onion, Sweetcorn
Add pizza to basket
Kebab Special Pizza

14. Kebab Special

Diced Shish Kebab, Tandoori Chicken, Onion
Add pizza to basket
Chicken Feast Pizza

15. Chicken Feast

Plain Chicken, Mexicana Chicken, Tandoori Chicken
Add pizza to basket
Hot Tandoori Pizza

16. Hot Tandoori

Tandoori Chicken, Mushroom, Green Peppers, Chili, Onion
Add pizza to basket
Chicken Special Pizza

17. Chicken Special

Sweetcorn, Mushroom, Plain Chicken
Add pizza to basket
Meat Feast Pizza

18. Meat Feast

Ham, Pepperoni, Spicy Pork, Beef
Add pizza to basket
Free Choice Pizza

19. Free Choice

Fresh Tomatoes, Cheese
Add pizza to basket
Mexicana Pizza

20. Mexicana

Beef, Mexicana Chicken, Pepperoni, Jalapeno Peppers, Green Peppers
Add pizza to basket
American Hot Pizza

21. American Hot

Onion, Green Peppers, Sweetcorn, Pepperoni, Bacon, Jalapeno Peppers
Add pizza to basket
Pepperoni Lover Pizza

22. Pepperoni Lover

Pepperoni, Pepperoni, Pepperoni
Add pizza to basket
Palermo Special Pizza

23. Palermo Special

Onion, Mushroom, Green Peppers, Beef, Sausage, Pepperoni
Add pizza to basket
Doner Pizza Pizza

24. Doner Pizza

Doner Meat, Onion, Chili, Fresh Tomatoes, Plain Chicken
Add pizza to basket
Meat Ball Pizza

25. Meat Ball

Meat Balls, Onion, Spicy Pork, Jalapeno Peppers, Pepperoni
Add pizza to basket
Chicken Delight Pizza

26. Chicken Delight

Tandoori Chicken, Mexicana Chicken, BBQ Chicken, Mushroom, Green Peppers, Onion
Add pizza to basket
BBQ Beef Pizza

27. BBQ Beef

Beef, Onion, Sweetcorn, Spicy Pork
Add pizza to basket